Opționalul de dezbateri

Cursul opțional “Dezbatere, oratorie și retorică”


Elevii de liceu din România pot opta, începând din anul școlar 2011-2012, pentru studiul disciplinei „DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ”. Ministerul Educației a aprobat programa scolară pentru acest opțional, ce a fi studiat o oră pe săptămană, pe durata unui an școlar, indiferent de profilul sau specializarea liceului.

Debate-Amber-Inspire1
Introducerea acestei discipline în curriculumul la decizia școlii vizează dezvoltarea deprinderilor elevilor de gândire analitică și de exprimare personală, cultivarea toleranței fată de pluralismul opiniilor, precum și dezvoltarea capacitătii de abordare transdisciplinară a problematicii supuse analizei și dezbaterii. Totodată, disciplina optională „DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ” vine să promoveze valori și atitudini precum gândire critică și flexibilă, autonomie în gândire, atitudine pozitivă față de comunicare, toleranță fată de valorile, opiniile și argumentele celorlalți, participarea la viața socială fundamentată pe opinii proprii.

Secretarul de Stat în Ministerul Educației, doamna Oana Badea, declară că “optionalul a fost conceput impreună cu partenerii de la Asociația Romană de Dezbateri, Oratorie și Retorică și vizează, înainte de toate, formarea de competențe în rândul elevilor de liceu, pe care ni-i dorim cetăteni implicați activ în viață socială. Ne propunem că, la finalul cursului, elevii să știe să sustină un dialog argumentativ, să folosească tehnicile de argumentare și contra-argumentare, și să sintetizeze informațiile de care dispun pentru susținerea argumentației. “Dezbaterile academice reprezintă o metodă complexă de formare și poate fi regăsită în educația tinerilor din diferite tări ale lumii, fie ca activitate curriculară, fie ca preocupare extracurriculară. Oana Badea precizează că “optionalul vine în completarea Concursului național de oratorie și dezbatere “Tinerii dezbat”, aflat anul acesta la cea de-a treia ediție. Semnalele pozitive pe care elevii și profesorii participanți la competiție ni le-au dat în cei doi ani de concurs au fost cele care ne-au condus spre acest demers.”

În contextul creat de Legea Educației Naționale, această disciplină optională se înscrie în două dintre obiectivele importante ale textului legislativ: creșterea pană la 30% a ponderii disciplinelor opționale în planul-cadrul pentru invătămantul liceal și orientarea elevilor spre transdisciplinaritate. Programa scolară pentru disciplina optională „DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ” a fost aprobată prin ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4074 din aprilie 2011.

Vedem acest opțional ca pe o oportunitate pentru toți tinerii liceeni din România să capete deprinderi oratorice și de comunicare ce să le faciliteze angajarea și integrarea pe viitor. Acesta nu are doar potențialul de a antrena gândirea în spiritul valorilor democratice, ci și de a dezvolta aptitudini apreciate de universitățile de prestigiu din toată lumea.

Comunicat de presa: click aici.
Programa: click aici.